Fiske / Småviltjakt / Matauk

Matauk

På høsten kan du gå på bærtur! Her er det som regel gode muligheter for både blåbær og tyttebær, noen år er det også muligheter for å plukke en del multe.

Fiske

Osen Fiskeadministrasjon tilbyr fiske i elver og innsjøer. Fiskekortet omfatter Nordre,- og Søndre Slemmsjøen, Ena, Aursjøen, Bajsjøen, Nordre- og Søndre Ulvsjøen, Munksjøen, Ulvsjøen Vest, Søre Osen, Nordre Osa, Osensjøen, Slemma og Tverrena.
I disse vann- og vassdragene er det gode muligheter til fangst av blant annet ørret, røye, abbor, lake, gjedde, slikk og harr.
Området til Osen Fiskeadministrasjon omfatter 11 elver og innsjøer med bra fiske. Se informasjon om fiskeregler og kjøp fiskekort her

Inatur finner du flere fiskemuligheter i området, for eksempel i Regionfeltet og på Furutangen. Her kan du også kjøpe fiskekort.

Småviltjakt

Terrenget i område har varierte naturtyper. Her kan du jakte skogsfugl, hare og noe rype.

Se områder og kjøp jaktkort på: Inatur