Sørlistøa Fløtermuseum

 

På vestside av sjøen ligger Sørlistøa Fløtermuseum. Stedet består i dag av blant annet en stor fløterbrakke, en tilflyttet damkoie, smie, vinsjhus, slipp for M/S Trysilknut, spillflåte, gjestebrygge og et stort båtnaust på ca. 200kvm, hvor mye av arealet er omgjort til utstillingshall. M/S Trysilknut ble bygget som slepebåt i 1914 og brukes nå i turisttrafikk.