Miljø og samfunn

Miljø- og samfunnsansvar

Vi ønsker å ta miljø- og samfunnsansvar og vil stadig arbeide for at vi kan bli bedre.  Men vi vil gjerne ha med dere som gjester på laget.  Kom gjerne med innspill til tiltak som gjør at vi kan ta et enda større miljø- og samfunnsansvar.

Avfall

Vi er opptatt av å ta vare på naturen rundt oss, det biologiske mangfold og på miljøet.

Det er viktig at det ikke kastes avfall i naturen.  Avfall i naturen kan være til skade for dyr og avfall som kastes i naturen havner ofte i elver og bekker og havner til slutt i vann og sjø.  Vi ønsker at fisken i Osensjøen skal være uten microplast.

Vi håper våre gjester kan hjelpe oss å holde campingplassen, naturen rundt oss og Osensjøen fri for avfall. Det viktigste er å ikke kaste søppel, men vi kan også alle bidra til å plukke opp det vi ser.  Da blir det triveligere for oss alle.

For miljøet og resirkuleringen av avfallet håper vi også at alle kan bidra til å sortere avfallet i de sorteringsmuligheter vi har på plassen.  Batterier, lyspærer, elektrisk avfall bør ikke kastes i restavfall. Lever det gjerne til oss, så kan vi sørge for at det blir levert på rett plass.

Bruk av utelys

Ønsker vi fortsatt å se stjernehimmelen fra campingplassen og ta hensyn til økosystemet, bør vi alle være opptatt av å redusere og dempe utebelysningen. Rekreasjonsverdien på campingplassen blir større med mindre lyd-og lysforurensning.

Mer enn to tredeler av Norges befolkning bor et sted hvor Melkeveien ikke lenger synes på grunn av lysforurensning. Lysforurensning skaper ikke bare reduserte muligheter for utsynet mot stjernene. Kunstig lys påvirker alt som lever og gror. Innsekter svermer forvirret rundt lysene. Trærne blir mindre rustet for vinteren. Pattedyrs biologiske klokker forstyrres. Innsekter er halvert og de trenger vi for å opprettholde det økologiske system og matproduksjonen. Vi mennesker har også helsemessige fordeler av mindre lysforurensning.

For mange innsekter og dyr er det viktig at vi tenker på hvilken utebelysning vi har og hvor mye lys vi benytter.  Det å redusere lysforurensningen håper vi alle kan bidra med ved å redusere utebelysning, bruke riktig belysning og slå av utelys når vi ikke trenger det.

Hva kan vi gjøre for å redusere og dempe utebelysninger:

  • Slå av utelys når vi ikke er på campingen
  • Sørge for at lyset bare er på når det trengs
  • God skjerming mot nattehimmelen
  • Dimme eller slå av lysene om natten
  • Ta hensyn til naboer, slik at vi ikke lyser opp naboens område.

Fred og ro på campingplassen

Vi vet at mange av våre gjester setter stor pris på at det er rolig og fredelig på plassen. Dette ønsker vi å ta vare på og håper at alle våre gjester bidrar til dette.  Ro og fred gir større rekreasjonsverdi og det er bra for helsa vår at vi kan slappe av i fredelige omgivelser.

Bruk av bil på campingplassen

Vi henstiller til at bilen benyttes så lite som mulig når du er hos oss.  Mindre bilkjøring på plassen gir mindre risiko for barn, mindre støy og forurensning.  Hvis du vet at du skal kjøre mye ut og inn av campingplassen, kan du gjerne parkere ved innkjøringen til campingplassen.

Samfunnsansvar

Vi ønsker et levende og godt lokalsamfunn.  Vi bidrar så mye vi kan i lokal verdiskaping ved å handle lokalt så mye som mulig og våre gjester bidrar også til økt handel i lokalsamfunnet.  Vi håper at dere gjør innkjøp på Joker Osen. Joker Osen har det du måtte trenge av dagligvarer, i tillegg til reseptfrie legemidler, gass, mv. De har også alt fra skruer og sytråder til hagejord og bark, blomster og planter.  For åpningstider mv, se Joker Osen

Ta også en tur til Osen Landhandleri, der kan du kjøpe garn, interiør mv.   Har dere som er faste gjester hos oss noe dere vil selge eller ønsker å kjøpe brukt, er det en gruppe på Facebook som heter Nord Osen – Selges/Byttes/Kjøpes/Gis bort

Vi benytter også lokal arbeidskraft og gir arbeidserfaring til ungdom fra lokalsamfunnet.

Panteflasker samler vi og barna fra Osen Oppvekstsenter panter de hos Jokerbutikken.