Tilgjengelig kjøkken og vaskerom

Kjøkken

  • Terskelfri inngang.
  • Fri bredde i dør: 88 cm
  • Høyde på benker: 92 cm
  • Fri snusirkel: 150 cm i diameter. Åpent under benker
  • God kontrast mellom vegg og gulv og inventar og vegg/gulv

Tilgang til vaskemaskiner

  • Samme inngang som kjøkken
  • Fri bredde inn til rom med vaskemaskin: 78 cm
  • Fri bredde ved vaskemaskin er 98 cm